Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska

„Między graczem a grą – programowanie interfejsu” Aleksander Kauch (11bit studios)