Bitwa Warszawska

Bitwa Warszawska

„Wojna polsko-bolszewicka i bitwa warszawska – tło polityczne” dr Mikołaj Mirowski (Muzeum Historii Polski)